Απόρρητο - Προστασία Δεδομένων

Η Datablue δηλώνει ότι η διασύνδεση του Λογισμικού με τους διακομιστές της γίνεται μόνο για την πιστοποίηση εγκυρότητας του κλειδάριθμου ενεργοποίησης ή ανανέωσης. Η Εταιρεία δεν προβαίνει με το Λογισμικό, ούτε με άλλο τρόπο σε συλλογή, διατήρηση και αποθήκευση κάθε είδους πληροφοριών του Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, εμπορικών, οικονομικών δεδομένων του, ούτε αντλεί δεδομένα του Τελικού Χρήστη που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή που έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό.
Η Datablue δεν κοινοποιεί, διαβιβάζει, διανέμει ή εμπορεύεται, με κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη. Υπάρχει ωστόσο περίπτωση, προσωπικά δεδομένα να ζητηθούν περιστασιακά από την ομάδα υποστήριξης (help desk) ώστε να μπορέσει να παρασχεθεί η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά και εγκρίνει την ανταλλαγή στοιχείων με την εταιρεία μας.