Υποστήριξη

Συνεχείς αναβαθμίσεις και ομάδα υποστήριξης

Το easymed αναβαθμίζεται από εμάς κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα. Ο λόγος που είναι κρίσιμο αυτό είναι η δυναμικότητα του συστήματος της ίδιας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Για παράδειγμα, το 2014 μόνο, εισήχθησαν στο σύστημα της Η/Σ σημαντικές αλλαγές όπως για παράδειγμα τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και τα όρια συνταγογράφησης του Ιατρού. Το 2018 το easymed ενσωμάτωσε όλες τις νέες δυνατότητες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έπειτα από σειρές επικοινωνιών με την ΗΔΙΚΑ. Η εφαρμογή μας δεν θα μπορούσε να μην εξελίσσεται μαζί με την Η/Σ. Τυπικά, κάθε αλλαγή που γίνεται στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ συνοδεύεται από εμάς με βελτιωτική έκδοση.

Η υποστήριξή μας ωστόσο δεν σταματά εκεί. Κάθε νόμιμος χρήστης της εφαρμογής έχει πρόσβαση στο Help Desk μέσω e-mail και τηλεφώνου. Η ομάδα υποστήριξης συνεργάζεται με τον ιατρό ώστε να του παρέχει άμεσα την πρώτη βοήθεια σε διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή ή την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση γενικότερα. Σε πολλές περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η απομακρυσμένη σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρού ώστε να μπορεί η ομάδα να διακρίνει την ακριβή κατάσταση που αντιμετωπίζεται.

Η συνεργασία της ομάδας υποστήριξης με την ομάδα ανάπτυξης της εφαρμογής είναι άμεση και όταν κρίνεται απαραίτητο, η βοήθεια που παρέχεται στον τελικό χρήστη είναι η άμεση έκδοση βελτιωτικής έκδοσης της εφαρμογής! Τόσο άμεσα!