Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες

Μειώστε το χρόνο της Η/Σ στο ελάχιστο

Με το easymed μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο που απαιτείται για την συνταγογράφηση συνταγών και παραπεμπτικών. Σας παρέχει ένα πλήθος αυτοματισμών με τους οποίους μπορείτε:

 • Επανάληψη παλαιότερης συνταγής (στοιχεία ασθενή, διάγνωση, θεραπεία, βήμα πρωτοκόλλου), ακόμα και αν το βήμα έχει λήξει ή υπάρχουν αλλαγές στις δραστικές ουσίες
 • Επανάληψη συνταγής/παραπεμπτικού από άλλο ιατρό
 • Αυτόματη συσχέτιση θεραπειών-ICD10
 • Εύκολη επαναχρησιμοποίηση διαγνώσεων/ θεραπειών/ εξετάσεων με χρήση λιστών προσφάτων, αγαπημένων και συχνά χρησιμοποιούμενων τιμών
 • Συνολική οργάνωση καρτέλας ασθενή με συγκεντρωμένες τις επισκέψεις/ θεραπείες/παραπεμπτικά/ εξετάσεις ώστε με μια ματιά να έχετε πλήρη εικόνα του ιστορικού
 • Εκτύπωση Ατομικού Εντύπου ΕΟΠΥΥ και καταχώρηση επίσκεψης στο e-ΔΑΠΥ
 • Αναζήτηση ασθενή με πληκτρολόγηση τμήματος του ΑΜΚΑ,ονοματεπώνυμου (ελληνικά ή λατινικά) ή ακόμα και του τηλεφώνου
 • Πλήρης συγχρονισμός με παλαιότερες συνταγογραφήσεις σας με άντληση στοιχείων από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων για το ιατρείο/ιατρεία σας
 • Εύκολη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων συνταγογράφησης ανά χρονική περίοδο
 • Δυνατότητα εργασίας σε 2 και πλέον συνταγές/παραπεμπτικά/καρτέλες ασθενή ταυτόχρονα
 • Αυτόματη συμπλήρωση των τιμών σκευασμάτων, κατά την συνταγογράφηση
 • Αναζήτηση μιας παλιάς συνταγής/παραπεμπτικού/επίσκεψης
 • Αυτόματο άνοιγμα επίσκεψης
 • Αυτόματη συμπλήρωση του σχολίου συνταγής
 • Αυτόματη συμπλήρωση αιτιολογίας παραπεμπτικού βάσει διαγνώσεων
 • Επιλογή όλων των φαρμάκων από ένα παράθυρο
 • Γρηγορότερη εκτύπωση με άνοιγμα προεπισκόπησης
 • Αλλαγή μονάδας συνταγογράφησης χωρίς να χρειάζεται αποσύνδεση
 • Αποστολή παραστατικών ΑΠΥ στο myData
 • Μαζική εξαγωγή (excel) των παραστατικών σας
 • Καλαίσθητη εκτύπωση παραστατικών

 

Καταχωρήστε τις επισκέψεις στο e-ΔΑΠΥ με τρία κλικ.

Η επίπονη διαδικασία της καταχώρησης των επισκέψεων στο e-ΔΑΠΥ, πλέον γίνεται παιχνίδι. Καταχωρήστε τις επισκέψεις στο e-ΔΑΠΥ σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι να επιλέξετε τις επισκέψεις προς καταχώρηση και έπειτα να πατήσετε το κουμπί καταχώρηση στο e-ΔΑΠΥ. Οι αυτόματες λειτουργίες του e-ΔΑΠΥ είναι οι εξής:

 • Αυτόματο άνοιγμα της περιόδου υποβολής
 • Επιλογή των σημερινών επισκέψεων, με ένα κλικ
 • Καταχώρηση των επισκέψεων σε λιγότερο από ένα λεπτό
 • Εκτύπωση Ατομικού Εντύπου ΕΟΠΥΥ και καταχώρηση επίσκεψης στο e-ΔΑΠΥ.
 • Συγχρονισμός με το e-ΔΑΠΥ

 

Λοιπές λειτουργίες

Με το easymed μπορείτε επιπρόσθετα να κάνετε τα εξής:

 • Εμφάνιση και εκτύπωση στατιστικών φαρμάκων
 • Να αναζητήσετε τον ασθενή με πληκτρολόγηση τμήματος του ΑΜΚΑ,ονοματεπώνυμου (ελληνικά ή λατινικά) ή ακόμα και του τηλεφώνου
 • Να προβάλετε την καρτέλα του ασθενή με συγκεντρωμένες τις επισκέψεις/ θεραπείες/
  παραπεμπτικά/ εξετάσεις ώστε με μια ματιά να έχετε πλήρη εικόνα του ιστορικού
 • Να κρατήσετε προσωπικές σημειώσεις στις καρτέλες των ασθενών
 • Να διατηρείτε την συνεδρία ενεργή, πέρα των 10 λεπτών
 • Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων εισόδου στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Κλείδωμα του προγράμματος με PIN
 • Εκτύπωση προ-συμπληρωμένης γνωμάτευσης χορήγησης αναλωσίμων, με τα στοιχεία του ασθενή
 • Σύνδεση με το site του ΕΚΠΥ για χορήγηση αναλωσίμων
 • Εκτύπωση απόδειξης παροχής υπηρεσιών και συγκεντρωτικής αναφοράς ανά μήνα
 • Ενσωματωμένη ενημέρωση με τα νέα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, του ΕΟΠΥΥ, Ιατροnet, Υπ. Υγείας και ΕΟΦ
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω Teamviewer
 • Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας