easymed και GDPR

Εισαγωγή

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) βοηθά τον κάθε πολίτη της Ε.Ε. να πάρει τον έλεγχο των πληροφοριών που μοιράζεται οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, μέσα από τον καθορισμό ενός συνόλου βασικών δικαιωμάτων δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερη δύναμη για να προστατευθεί.

Ως προστατευόμενα από το GDPR «προσωπικά δεδομένα» ορίζονται όλες αυτές οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον πολίτη ως ανθρώπινη οντότητα. Παραδείγματα αποτελούν το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, η IP διεύθυνση, οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης ή το ιατρικό ιστορικό.

Μερικά ευαίσθητα δεδομένα, διαθέτουν ειδική προστασία και μπορούν να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με την ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ή επειδή το επιτρέπει η νομοθεσία. Δεδομένα τέτοιου χαρακτήρα είναι για παράδειγμα η υγεία και η σεξουαλική ζωή

Οι κανόνες ισχύουν όταν τα δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται ψηφιακά ή σε ένα δομημένο σύστημα αρχειοθέτησης σε χαρτί.

Ως υπεύθυνη για την παραγωγή και διάθεση του λογισμικού easymed, η Datablue έχει ήδη φροντίσει εκ των προτέρων για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στον υπολογιστή του ιατρού με χρήση τεχνολογιών ασφαλείας αλλά και αποφυγή οποιασδήποτε διάχυσης προσωπικών δεδομένων προς άλλες εταιρείες και οργανισμούς. Η σωστή χρήση της εφαρμογής ωστόσο είναι αποκλειστική ευθύνη του τελικού χρήστη ο οποίος οφείλει να γνωρίζει τους κανόνες που προβλέπονται από το GDPR και να τους εφαρμόζει στις καθημερινές του υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και παρατηρήσεις με αποκλειστικό μας γνώμονα την προστασία του ιατρού αλλά και του ασθενή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην προσπάθειά μας αυτή με κάποιο σχόλιο ή παρατήρηση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

easymed και GDPR

Η εφαρμογή easymed παρέχει βοηθητικά εργαλεία στον ιατρό προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη ευκολία την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το e-ΔΑΠΥ και να διατηρεί ιατρικό αρχείο των ασθενών του. Η μόνη χρήση των δεδομένων που διατηρούνται από την εφαρμογή αφορά τη διευκόλυνση του ιατρού στη διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών του με τους ασθενείς καθώς και την παραγωγή των απαραίτητων αναφορών (reports) για τον ίδιο, σχετικά με τις επισκέψεις, τη συνταγογράφησή του ή και για λογιστικούς λόγους (π.χ. για παραγωγή συγκεντρωτικής λίστας επισκέψεων, για έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών στον ασθενή κλπ). Για την παραγωγή των αναφορών γίνεται επεξεργασία (φιλτράρισμα και ομαδοποίηση) των δεδομένων που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στη βάση της εφαρμογής.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το easymed

Η εφαρμογή προκειμένου να παρέχει ιστορικό αρχείο στον ιατρό, συλλέγει δεδομένα τα οποία στην πλειονότητά τους αποτελούν στοιχεία από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Αυτά λαμβάνονται μέσω των επίσημων καναλιών της ΗΔΙΚΑ (web services) για τη χρήση των οποίων  η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του ιατρού αφορούν στοιχεία συνταγογράφησης μέσω κωδικών αυθεντικοποίησης (username/password) οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί στον ίδιο από την ΗΔΙΚΑ και οι οποίοι δεν κοινοποιούνται ποτέ στην εταιρεία μας.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται τοπικά σε κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων την οποία μόνο η εφαρμογή μπορεί να προσπελάσει και είναι τα παρακάτω:

 • Προσωπικά Δεδομένα Ιατρού
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ειδικότητα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΜΕΤΑΑ
  • Μονάδες Συνταγογράφησης
 • Προσωπικά Δεδομένα Ασθενών
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ημερ/νία γέννησης
  • Φύλο
  • Τηλέφωνο
  • Διεύθυνση
  • Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Αριθμός Μητρώου
  • Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας
  • Ιατρικές Επισκέψεις
  • Συνταγές
  • Παραπεμπτικά
  • Βιομετρικά Στοιχεία
 • Το easymed αποθηκεύει επιπλέον πληροφορίες τις οποίες καταχωρεί χειροκίνητα ο ιατρός όπως για παράδειγμα χειρόγραφα σχόλια στην καρτέλα ασθενή.
 • Εν δυνάμει και για λόγους υποστήριξης της καλής λειτουργίας της εφαρμογής, οι μηχανικοί της Datablue εξουσιοδοτούνται να συνδεθούν εξ΄αποστάσεως και έπειτα από τηλεφωνική απαίτηση του τελικού χρήστη σε κάποιον υπολογιστή που διαθέτει easymed. Ανάλογα με το θέμα της υποστήριξης ο μηχανικός του Help Desk της εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει προσωρινά την εφαρμογή ώστε να εξάγει σε αρχείο αναφοράς (log) στοιχεία για τη ροή εργασίας της εφαρμογής με την οποία ο χρήστης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία αναπαράγει επιτόπου στον υπολογιστή του χρήστη το αναφερθέν συμβάν και πιστοποιεί την πιθανή αιτία. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν λαμβάνει προσωπικά δεδομένα και πάντα στο τέλος της συνεδρίας υποστήριξης φροντίζει ώστε να διαγραφούν τα οποιαδήποτε δεδομένα εξάχθηκαν στο σκληρό δίσκο του ιατρού σε logs. Έπειτα επαναφέρει την εφαρμογή στην αρχική της κατάσταση. Η συνεδρία με τον υπολογιστή του χρήστη του easymed γίνεται πάντα παρουσία του τελευταίου και πάντα γίνεται ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης από τον ιατρό για τις ενέργειες της υποστήριξης.

Προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται από το easymed και προς ποιον

Παραθέτουμε απόσπασμα των Όρων Χρήσης της εφαρμογής που έχουν συνταχθεί από τις πρώτες κιόλας εκδόσεις της εφαρμογής:

 1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι η διασύνδεση του Λογισμικού με τους διακομιστές της γίνεται μόνο για την πιστοποίηση εγκυρότητας του κλειδαρίθμου ενεργοποίησης ή ανανέωσης. Η Εταιρεία δεν προβαίνει με το Λογισμικό, ούτε με άλλο τρόπο σε συλλογή, διατήρηση και αποθήκευση κάθε είδους πληροφοριών του Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, εμπορικών, οικονομικών δεδομένων του, ούτε αντλεί δεδομένα του Τελικού Χρήστη που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή που έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό.

Για την παραπάνω χρήση της προστασίας των συμφερόντων της εταιρείας από μη-εξουσιοδοτημένη χρήση της εφαρμογής, ο διακομιστής της εταιρείας λαμβάνει - μέσω της IP διεύθυνσης του τελικού χρήστη - το μοναδικό σειριακό κωδικό της Άδειας Χρήσης της εφαρμογής. Η εφαρμογή αλλά και η εταιρεία μας δεν μοιράζονται τα δεδομένα με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Η συλλογή των δεδομένων χρήσης γίνεται για βελτίωση της εφαρμογής και στατιστικούς λόγους.

Δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο

Το easymed μπορεί να παράξει αρχεία αναφορών (reports) τα οποία εξάγουν πληροφορία από την κρυπτογραφημένη βάση προς το σκληρό δίσκο του ιατρού. Είναι στην ευθύνη του ιατρού να διατηρήσει ή να διαγράψει τα παραγόμενα αρχεία εφόσον από τη στιγμή της εξαγωγής του αρχείου η εφαρμογή μας πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Αυτά τα αρχεία είναι τα παρακάτω:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών προς ασθενή σε PDF (αποθηκεύεται στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\Documents\PatientReceipts). Περιέχει στοιχεία σφραγίδας ιατρού, ονοματεπώνυμο, αμκα, επάγγελμα και διεύθυνση ασθενή και ημερομηνία/αιτιολογία επίσκεψης
 • Απόδειξη ΕΟΠΥΥ σε PDF (αποθηκεύεται στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\AppData\Local\eDoctor\Receipts). Περιέχει στοιχεία σφραγίδας ιατρού
 • Εξαγωγή αναφορών σε PDF (αποθηκεύονται προσωρινά στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\AppData\Local\Temp). Περιέχουν κατά περίπτωση αναλυτικά στοιχεία συνταγογράφησης ασθενών
  • λίστας επισκέψεων
  • στατιστικά σκευασμάτων (με διάφορα κριτήρια και ομαδοποιήσεις)
  • συνταγές/ παραπεμπτικά
 • Εξαγωγή δεδομένων σε EXCEL (αποθηκεύεται προσωρινά στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\AppData\Local\Temp). Περιέχει αναλυτικά στοιχεία συνταγογράφησης ασθενών

Χρονικό διάστημα που διατηρούνται τα δεδομένα στη βάση του easymed

Τα δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής και δεν διαγράφονται ποτέ. Ο μοναδικός σκοπός χρήσης τους είναι η ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. Εάν ο ιατρός επιθυμεί διαγραφή των δεδομένων τότε πρέπει να πλοηγηθεί στο φάκελο του υπολογιστή όπου φυλάσσεται η βάση δεδομένων (περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης) και να διαγράψει το αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα δεδομένα της εφαρμογής διαγράφονται και προκειμένου να ανακτηθούν, πρέπει να γίνει εκ νέου η διαδικασία «συγχρονισμού» όπως περιγράφεται επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης.

Άδειες Χρήσης του easymed και προσωπικά δεδομένα

Το κλειδί Άδειας Χρήσης του easymed (του τύπου 1234-ΑΒΓΔ-…) είναι ανώνυμες και περιλαμβάνουν μόνο την πληροφορία της διάρκειας ισχύος της άδειας.

Δεδομένα που συλλέγει η Datablue για τις πωλήσεις Αδειών Χρήσης easymed

Η Datablue χρησιμοποιεί δεδομένα τιμολόγησης των πελατών της προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία την έκδοση και παραχώρηση Άδειών Χρήσης του easymed. Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι ίδιοι οι κλειδάριθμοι άδειας χρήσης που παράγονται από ειδικό λογισμικό, είναι ανώνυμοι.

Δεδομένα που συλλέγει η Datablue για τις υπηρεσίες υποστήριξης (Help Desk)

Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η Datablue διατηρεί βάση δεδομένων αιτημάτων υποστήριξης Help Desk. Εκεί φυλάσσεται το ιστορικό των επικοινωνιών μαζί με το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail του χρήστη της εφαρμογής ο οποίος επικοινωνεί με την εταιρεία προκειμένου να του παρασχεθεί βοήθεια. Η Datablue αξιοποιεί αυτά τα στοιχεία για διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της αλλά και για παραγωγή βελτιώσεων και επεκτάσεων στο easymed.

Εισαγωγή

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) βοηθά τον κάθε πολίτη της Ε.Ε. να πάρει τον έλεγχο των πληροφοριών που μοιράζεται οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, μέσα από τον καθορισμό ενός συνόλου βασικών δικαιωμάτων δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερη δύναμη για να προστατευθεί.

Ως προστατευόμενα από το GDPR «προσωπικά δεδομένα» ορίζονται όλες αυτές οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον πολίτη ως ανθρώπινη οντότητα. Παραδείγματα αποτελούν το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, η IP διεύθυνση, οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης ή το ιατρικό ιστορικό.

Μερικά ευαίσθητα δεδομένα, διαθέτουν ειδική προστασία και μπορούν να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με την ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ή επειδή το επιτρέπει η νομοθεσία. Δεδομένα τέτοιου χαρακτήρα είναι για παράδειγμα η υγεία και η σεξουαλική ζωή

Οι κανόνες ισχύουν όταν τα δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται ψηφιακά ή σε ένα δομημένο σύστημα αρχειοθέτησης σε χαρτί.

Ως υπεύθυνη για την παραγωγή και διάθεση του λογισμικού easymed, η Datablue έχει ήδη φροντίσει εκ των προτέρων για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στον υπολογιστή του ιατρού με χρήση τεχνολογιών ασφαλείας αλλά και αποφυγή οποιασδήποτε διάχυσης προσωπικών δεδομένων προς άλλες εταιρείες και οργανισμούς. Η σωστή χρήση της εφαρμογής ωστόσο είναι αποκλειστική ευθύνη του τελικού χρήστη ο οποίος οφείλει να γνωρίζει τους κανόνες που προβλέπονται από το GDPR και να τους εφαρμόζει στις καθημερινές του υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και παρατηρήσεις με αποκλειστικό μας γνώμονα την προστασία του ιατρού αλλά και του ασθενή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην προσπάθειά μας αυτή με κάποιο σχόλιο ή παρατήρηση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

easymed και GDPR

Η εφαρμογή easymed παρέχει βοηθητικά εργαλεία στον ιατρό προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη ευκολία την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το e-ΔΑΠΥ και να διατηρεί ιατρικό αρχείο των ασθενών του. Η μόνη χρήση των δεδομένων που διατηρούνται από την εφαρμογή αφορά τη διευκόλυνση του ιατρού στη διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών του με τους ασθενείς καθώς και την παραγωγή των απαραίτητων αναφορών (reports) για τον ίδιο, σχετικά με τις επισκέψεις, τη συνταγογράφησή του ή και για λογιστικούς λόγους (π.χ. για παραγωγή συγκεντρωτικής λίστας επισκέψεων, για έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών στον ασθενή κλπ). Για την παραγωγή των αναφορών γίνεται επεξεργασία (φιλτράρισμα και ομαδοποίηση) των δεδομένων που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στη βάση της εφαρμογής.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το easymed

Η εφαρμογή προκειμένου να παρέχει ιστορικό αρχείο στον ιατρό, συλλέγει δεδομένα τα οποία στην πλειονότητά τους αποτελούν στοιχεία από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Αυτά λαμβάνονται μέσω των επίσημων καναλιών της ΗΔΙΚΑ (web services) για τη χρήση των οποίων  η εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του ιατρού αφορούν στοιχεία συνταγογράφησης μέσω κωδικών αυθεντικοποίησης (username/password) οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί στον ίδιο από την ΗΔΙΚΑ και οι οποίοι δεν κοινοποιούνται ποτέ στην εταιρεία μας.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται τοπικά σε κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων την οποία μόνο η εφαρμογή μπορεί να προσπελάσει και είναι τα παρακάτω:

 • Προσωπικά Δεδομένα Ιατρού
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ειδικότητα
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΜΕΤΑΑ
  • Μονάδες Συνταγογράφησης
 • Προσωπικά Δεδομένα Ασθενών
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ημερ/νία γέννησης
  • Φύλο
  • Τηλέφωνο
  • Διεύθυνση
  • Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Αριθμός Μητρώου
  • Ημ/νία Λήξης Ασφαλ. Ικανότητας
  • Ιατρικές Επισκέψεις
  • Συνταγές
  • Παραπεμπτικά
  • Βιομετρικά Στοιχεία
 • Το easymed αποθηκεύει επιπλέον πληροφορίες τις οποίες καταχωρεί χειροκίνητα ο ιατρός όπως για παράδειγμα χειρόγραφα σχόλια στην καρτέλα ασθενή.
 • Εν δυνάμει και για λόγους υποστήριξης της καλής λειτουργίας της εφαρμογής, οι μηχανικοί της Datablue εξουσιοδοτούνται να συνδεθούν εξ΄αποστάσεως και έπειτα από τηλεφωνική απαίτηση του τελικού χρήστη σε κάποιον υπολογιστή που διαθέτει easymed. Ανάλογα με το θέμα της υποστήριξης ο μηχανικός του Help Desk της εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει προσωρινά την εφαρμογή ώστε να εξάγει σε αρχείο αναφοράς (log) στοιχεία για τη ροή εργασίας της εφαρμογής με την οποία ο χρήστης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία αναπαράγει επιτόπου στον υπολογιστή του χρήστη το αναφερθέν συμβάν και πιστοποιεί την πιθανή αιτία. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν λαμβάνει προσωπικά δεδομένα και πάντα στο τέλος της συνεδρίας υποστήριξης φροντίζει ώστε να διαγραφούν τα οποιαδήποτε δεδομένα εξάχθηκαν στο σκληρό δίσκο του ιατρού σε logs. Έπειτα επαναφέρει την εφαρμογή στην αρχική της κατάσταση. Η συνεδρία με τον υπολογιστή του χρήστη του easymed γίνεται πάντα παρουσία του τελευταίου και πάντα γίνεται ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης από τον ιατρό για τις ενέργειες της υποστήριξης.

Προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται από το easymed και προς ποιον

Παραθέτουμε απόσπασμα των Όρων Χρήσης της εφαρμογής που έχουν συνταχθεί από τις πρώτες κιόλας εκδόσεις της εφαρμογής:

 1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι η διασύνδεση του Λογισμικού με τους διακομιστές της γίνεται μόνο για την πιστοποίηση εγκυρότητας του κλειδαρίθμου ενεργοποίησης ή ανανέωσης. Η Εταιρεία δεν προβαίνει με το Λογισμικό, ούτε με άλλο τρόπο σε συλλογή, διατήρηση και αποθήκευση κάθε είδους πληροφοριών του Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, εμπορικών, οικονομικών δεδομένων του, ούτε αντλεί δεδομένα του Τελικού Χρήστη που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή που έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό.

Για την παραπάνω χρήση της προστασίας των συμφερόντων της εταιρείας από μη-εξουσιοδοτημένη χρήση της εφαρμογής, ο διακομιστής της εταιρείας λαμβάνει - μέσω της IP διεύθυνσης του τελικού χρήστη - το μοναδικό σειριακό κωδικό της Άδειας Χρήσης της εφαρμογής. Η εφαρμογή αλλά και η εταιρεία μας δεν μοιράζονται τα δεδομένα με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Η συλλογή των δεδομένων χρήσης γίνεται για βελτίωση της εφαρμογής και στατιστικούς λόγους.

Δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο

Το easymed μπορεί να παράξει αρχεία αναφορών (reports) τα οποία εξάγουν πληροφορία από την κρυπτογραφημένη βάση προς το σκληρό δίσκο του ιατρού. Είναι στην ευθύνη του ιατρού να διατηρήσει ή να διαγράψει τα παραγόμενα αρχεία εφόσον από τη στιγμή της εξαγωγής του αρχείου η εφαρμογή μας πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Αυτά τα αρχεία είναι τα παρακάτω:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών προς ασθενή σε PDF (αποθηκεύεται στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\Documents\PatientReceipts). Περιέχει στοιχεία σφραγίδας ιατρού, ονοματεπώνυμο, αμκα, επάγγελμα και διεύθυνση ασθενή και ημερομηνία/αιτιολογία επίσκεψης
 • Απόδειξη ΕΟΠΥΥ σε PDF (αποθηκεύεται στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\AppData\Local\eDoctor\Receipts). Περιέχει στοιχεία σφραγίδας ιατρού
 • Εξαγωγή αναφορών σε PDF (αποθηκεύονται προσωρινά στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\AppData\Local\Temp). Περιέχουν κατά περίπτωση αναλυτικά στοιχεία συνταγογράφησης ασθενών
  • λίστας επισκέψεων
  • στατιστικά σκευασμάτων (με διάφορα κριτήρια και ομαδοποιήσεις)
  • συνταγές/ παραπεμπτικά
 • Εξαγωγή δεδομένων σε EXCEL (αποθηκεύεται προσωρινά στο φάκελο C:\Users\[Ονομα Χρήστη]\AppData\Local\Temp). Περιέχει αναλυτικά στοιχεία συνταγογράφησης ασθενών

Χρονικό διάστημα που διατηρούνται τα δεδομένα στη βάση του easymed

Τα δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής και δεν διαγράφονται ποτέ. Ο μοναδικός σκοπός χρήσης τους είναι η ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. Εάν ο ιατρός επιθυμεί διαγραφή των δεδομένων τότε πρέπει να πλοηγηθεί στο φάκελο του υπολογιστή όπου φυλάσσεται η βάση δεδομένων (περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης) και να διαγράψει το αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα δεδομένα της εφαρμογής διαγράφονται και προκειμένου να ανακτηθούν, πρέπει να γίνει εκ νέου η διαδικασία «συγχρονισμού» όπως περιγράφεται επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης.

Άδειες Χρήσης του easymed και προσωπικά δεδομένα

Το κλειδί Άδειας Χρήσης του easymed (του τύπου 1234-ΑΒΓΔ-…) είναι ανώνυμες και περιλαμβάνουν μόνο την πληροφορία της διάρκειας ισχύος της άδειας.

Δεδομένα που συλλέγει η Datablue για τις πωλήσεις Αδειών Χρήσης easymed

Η Datablue χρησιμοποιεί δεδομένα τιμολόγησης των πελατών της προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία την έκδοση και παραχώρηση Άδειών Χρήσης του easymed. Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι ίδιοι οι κλειδάριθμοι άδειας χρήσης που παράγονται από ειδικό λογισμικό, είναι ανώνυμοι.

Δεδομένα που συλλέγει η Datablue για τις υπηρεσίες υποστήριξης (Help Desk)

Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η Datablue διατηρεί βάση δεδομένων αιτημάτων υποστήριξης Help Desk. Εκεί φυλάσσεται το ιστορικό των επικοινωνιών μαζί με το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail του χρήστη της εφαρμογής ο οποίος επικοινωνεί με την εταιρεία προκειμένου να του παρασχεθεί βοήθεια. Η Datablue αξιοποιεί αυτά τα στοιχεία για διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της αλλά και για παραγωγή βελτιώσεων και επεκτάσεων στο easymed.