Το easymed

Το easymed είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή και απαραίτητο βοήθημα για εσάς που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (e-syntagografisi) και του Ηλεκτρονικού ΔΑΠΥ (e-ΔΑΠΥ). 

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η μηχανογράφηση της συνταγογράφησης τα τελευταία έτη απαιτεί από εσάς να αφιερώνετε καθημερινά πολύτιμο χρόνο στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών. Η επανάληψη των κινήσεων που κάνετε μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και η έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ τους οδήγησαν στο σχεδιασμό μιας εφαρμογής που λειτουργεί ως «γέφυρα» και αυτοματοποιεί τις επαναλαμβανόμενες αυτές εργασίες. Συγκεκριμένα, σας παρέχει αυτοματοποιημένες διεργασίες:

 • Επανάληψη παλαιότερης συνταγής (στοιχεία ασθενή, διάγνωση, θεραπεία, βήμα πρωτοκόλλου), ακόμα και αν το βήμα έχει λήξει ή υπάρχουν αλλαγές στις δραστικές ουσίες.
 • Επανάληψη συνταγής/παραπεμπτικού από άλλο ιατρό
 • Αυτόματη συσχέτιση θεραπειών-ICD10
 • Εύκολη επαναχρησιμοποίηση διαγνώσεων/ θεραπειών/ εξετάσεων με χρήση λιστών προσφάτων, αγαπημένων και συχνά χρησιμοποιούμενων τιμών
 • Συνολική οργάνωση καρτέλας ασθενή με συγκεντρωμένες τις επισκέψεις/ θεραπείες/παραπεμπτικά/ εξετάσεις ώστε με μια ματιά να έχετε πλήρη εικόνα του ιστορικού
 • Εκτύπωση Ατομικού Εντύπου ΕΟΠΥΥ και καταχώρηση επίσκεψης στο e-ΔΑΠΥ
 • Αναζήτηση ασθενή με πληκτρολόγηση τμήματος του ΑΜΚΑ,ονοματεπώνυμου (ελληνικά ή λατινικά) ή ακόμα και του τηλεφώνου
 • Πλήρης συγχρονισμός με παλαιότερες συνταγογραφήσεις σας με άντληση στοιχείων από το e-syntagografisi
 • Εκτύπωση απόδειξης παροχής υπηρεσιών
 • Εύκολη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων συνταγογράφησης ανά χρονική περίοδο
 • Δυνατότητα εργασίας σε 2 και πλέον συνταγές/παραπεμπτικά ταυτόχρονα
 • πολλές άλλες ευκολίες που συνεχώς εμπλουτίζονται. Δείτε περισσότερα εδώ.

Το βασικό χαρακτηριστικό του easymed είναι η ευκολία εκμάθησής του η οποία γίνεται στα πρώτα κιόλας λεπτά χρήσης! Πρακτικά δεν υπάρχει καμπύλη εκμάθησης κι έτσι δεν χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο για να «εκπαιδευτείτε».

Η νέα έκδοση του easymed 4.0 
 

 

Το easymed δεν αντικαθιστά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, αλλά βελτιώνει σημαντικά τις υπάρχουσες λειτουργίες της Η/Σ καθώς και του e-ΔΑΠΥ.
 
 
 
 

Το easymed είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή και απαραίτητο βοήθημα για εσάς που χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (e-syntagografisi) και του Ηλεκτρονικού ΔΑΠΥ (e-ΔΑΠΥ). 

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η μηχανογράφηση της συνταγογράφησης τα τελευταία έτη απαιτεί από εσάς να αφιερώνετε καθημερινά πολύτιμο χρόνο στη χρήση των παραπάνω εφαρμογών. Η επανάληψη των κινήσεων που κάνετε μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και η έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ τους οδήγησαν στο σχεδιασμό μιας εφαρμογής που λειτουργεί ως «γέφυρα» και αυτοματοποιεί τις επαναλαμβανόμενες αυτές εργασίες. Συγκεκριμένα, σας παρέχει αυτοματοποιημένες διεργασίες:

 • Επανάληψη παλαιότερης συνταγής (στοιχεία ασθενή, διάγνωση, θεραπεία, βήμα πρωτοκόλλου), ακόμα και αν το βήμα έχει λήξει ή υπάρχουν αλλαγές στις δραστικές ουσίες.
 • Επανάληψη συνταγής/παραπεμπτικού από άλλο ιατρό
 • Αυτόματη συσχέτιση θεραπειών-ICD10
 • Εύκολη επαναχρησιμοποίηση διαγνώσεων/ θεραπειών/ εξετάσεων με χρήση λιστών προσφάτων, αγαπημένων και συχνά χρησιμοποιούμενων τιμών
 • Συνολική οργάνωση καρτέλας ασθενή με συγκεντρωμένες τις επισκέψεις/ θεραπείες/παραπεμπτικά/ εξετάσεις ώστε με μια ματιά να έχετε πλήρη εικόνα του ιστορικού
 • Εκτύπωση Ατομικού Εντύπου ΕΟΠΥΥ και καταχώρηση επίσκεψης στο e-ΔΑΠΥ
 • Αναζήτηση ασθενή με πληκτρολόγηση τμήματος του ΑΜΚΑ,ονοματεπώνυμου (ελληνικά ή λατινικά) ή ακόμα και του τηλεφώνου
 • Πλήρης συγχρονισμός με παλαιότερες συνταγογραφήσεις σας με άντληση στοιχείων από το e-syntagografisi
 • Εκτύπωση απόδειξης παροχής υπηρεσιών
 • Εύκολη εξαγωγή στατιστικών στοιχείων συνταγογράφησης ανά χρονική περίοδο
 • Δυνατότητα εργασίας σε 2 και πλέον συνταγές/παραπεμπτικά ταυτόχρονα
 • πολλές άλλες ευκολίες που συνεχώς εμπλουτίζονται. Δείτε περισσότερα εδώ.

Το βασικό χαρακτηριστικό του easymed είναι η ευκολία εκμάθησής του η οποία γίνεται στα πρώτα κιόλας λεπτά χρήσης! Πρακτικά δεν υπάρχει καμπύλη εκμάθησης κι έτσι δεν χρειάζεται να αφιερώσετε χρόνο για να «εκπαιδευτείτε».

Η νέα έκδοση του easymed 4.0 
 

 

Το easymed δεν αντικαθιστά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, αλλά βελτιώνει σημαντικά τις υπάρχουσες λειτουργίες της Η/Σ καθώς και του e-ΔΑΠΥ.