Απομακρυσμένη Σύνδεση

Σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο να παράσχουμε επιτόπου υποστήριξη στον ιατρό. Αυτό γίνεται με εξ’ αποστάσεως σύνδεση από τα γραφεία μας στον υπολογιστή του ιατρού. Φυσικά αυτό γίνεται με την εκ των προτέρων τηλεφωνική συνεννόηση ώστε ο ιατρός να είναι σύμφωνος και να έχει κάνει την προετοιμασία από την πλευρά του. Η ίδια η προετοιμασία είναι το κατέβασμα από το internet του προγράμματος teamviewer το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Απομακρυσμένη υποστήριξη με teamviewer
Το TeamViewer συνδέεται με οποιονδήποτε υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το internet, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τη χρήση του μπορούμε να ελέγξουμε τον απομακρυσμένο υπολογιστή σας σαν να βρισκόμασταν μαζί σας. Εσείς γλυτώνετε πολύτιμο χρόνο και εμείς μπορούμε να δούμε ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.
Η χρήση του teamviewer είναι απολύτως ασφαλής και ο ιατρός έχει τον έλεγχο της σύνδεσης.